Klubin säännöt 1.1.2022

eazyGOLF Club säännöt 1.1.2022

Seuraavia ehtoja sovelletaan eazyGOLF-kalenteriohjelmaan rekisteröityneen jäsenen ja eazyGOLF Clubin välisessä sopimuksessa. Rekisteröinnissä asiakkaan "omat tiedot" ovat hänen salasanansa takana ja niitä kutsutaan asiakkaan profiiliksi.

eazyGOLF Club - JÄSENYYS

Lyhyesti: eazyGOLF Club jäsenyys tarkoittaa sitä, että jäsenille järjestetään tapahtumia ja golfmatkoja, sekä voivat harjoitella ja pelata golfia eazyGOLFin toimipaikoissa valitsemansa jäsentason mukaisen jäsenmaksun maksettuaan. eazyGOLF toimipaikkojen golfsimulaattoreissa pelatessaan, jäsen voi ottaa vierailijoita mukaansa pelaamaan.

eazyGOLF toimipaikkojen aukioloajat ovat joka päivä kello 6-23. eazyGOLF Club ei kuitenkaan aina pysty takaamaan toimipaikkojensa saatavuutta täysin haluttuna ajankohtana, esim huoltotöiden tai muiden varausten vuoksi. Golfhallin mattopaikat ja golfsimulaattorit ovat kesäkuukausien 1.5-31.8 välisen ajan suljettuna. Partola-keskus ja Linnainmaa ovat avoinna koko vuoden, mutta 1.5-31.8 välisen ajan varustettuna yhdellä Trackman golfsimulaattorilla.

Sähköisen kalenterin kautta jäsen voi tehdä päivittäin enintään yhden varauksen golfhallin mattopaikkanumeroille 1-7 ja SkyTrak-mattopaikkanumeroille 8-13. 

Golfsimulaattoreihin jäsen voi varata vuoroja enintään 4 tuntia viikossa. Jäsenellä voi olla enintään 4 varausta voimassa kerrallaan. 

Kalenteriviikko alkaa maanantaina kello 00,01 ja päättyy sunnuntaina kello 23,59.

eazyGOLF toimipaikat toimivat ilman henkilökuntaa. Jäsen pääsee sisään omalla jäsenkoodillaan aikaisintaan 15 min ennen varauksen alkua. Golfhallin mattopaikoilla jäsen voi harjoitella enemmän kuin 45 minuuttia kerrallaan, mikäli hänen jäsentasoonsa oikeuttavilla mattopaikoilla ja lähipelialueella on tilaa. Golfsimulaattoreissa jäsen voi pelata ainoastaan varaamansa ajan.

Ns Korona-suositus :

Golfsimulaattoreihin tehdyissä varauksissa jäsentä suositellaan tulemaan paikalle noin 5 minuuttia ennen varausta.

1 eazyGOLF Club - jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt. Jäsenyys on voimassa kalenterivuosittain ja astuu voimaan ensimmäisellä kerralla golfhallin avautuessa marraskuussa, tai sen jälkeen heti maksusuorituksen saavuttua eazyGOLF Club tilille. Jäsenyys päättyy automaattisesti kalenterivuoden päätyttyä 31.12. ellei sitä ennen sitä uudisteta.

2 Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä eazyGOLF Club jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista. Erillisiä juniorhintoja ei ole.

3 eazyGOLF Club jäsenellä on käytössää OVIKOODI, joka on tarkoitettu vain jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsenkoodia ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttää sitä. Jäsenen ovikoodi voidaan peruutta heti/kesken 12 kuukauden ajanjakson, mikäli ovikoodin väärinkäyttöä havaitaan. Jäsenyyden päättyessä JÄSENKOODIN toiminta päättyy.

4 Jäsen on velvollinen säilyttämään JÄSENKOODIA huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. eazyGOLF Clubille on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöksestä mahdollisimman pian.

5 Jäsenen henkilökohtainen eazygolf-varauskalenterissa oleva profiili on jäsenen käytettävissä eazygolf.fi kautta. Jäsenen ei tule päästää muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä käyttämään näitä palveluita esimerkiksi luovuttamalla käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa.

6 eazyGOLF toimipaikat ovat avoinna kello 6-23. eazyGOLF Club pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan jäsenilleen jäsentason mukaiset treenimahdollisuudet arkisin ja viikonloppuisin klo 6-23, mutta eazyGOLF toimipaikat voivat olla suljettuna, tai auki vain rajoitetun ajan huoltotöiden tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Golfhallin mattopaikat ja golfsimulaattorit ovat kesäkuukausien 1.5-31.8 välisen ajan suljettuna. Partola-keskus ja Linnainmaa ovat avoinna koko vuoden, mutta 1.5-31.8 välisen ajan varustettuna vain yhdellä Trackman golfsimulaattorilla.

7 eazyGOLF toimipaikoissa on tallentava kameravalvonta.

8 Jäsen sitoutuu perehtymään eazyGOLF golfhallin turvallisuussääntöihin ja toimintasääntöihin.

9 Jäsen hyväksyy sen, että eazyGOLF Club rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja, kuten: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Jäsen hyväksyy sen, että eazyGOLF Club voi tallentaa tietoja jäsenen käyntihistoriasta, jolla tarkoitetaan tietoja käyntien määrästä, ajankohdasta ja onko jäsen perunut varauksensa asianmukaisesti. Tietosuojavastaava on SL Systems Oy, jota edustaa sen toimitusjohtaja.

10 eazyGOLF toimipaikoissa on kameravalvonta. Valvonnan tarkoituksena on taata kaikkien jäsenten turvallisuus ja estää sekä selvittää mahdolliset rikokset. Kameravalvonta toteutetaan ja siihen liittyviä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojavastaava on Golf Daddy Oy, jota edustaa sen hallituksen puheenjohtaja.

11 Tekemällä jäsenyyssopimuksen jäsen hyväksyy sen, että eazyGOLF Club voi ottaa jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä tiedottamistarkoituksessa sekä kertoakseen kampanjoista ja tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa viestejä ottamalla yhteyttä eazyGOLF Clubiin.

12 Jäsen harjoittelee eazyGOLF toimipaikoissa aina omalla vastuullaan. eazyGOLF Club ei vastaa mistään vammoista, joita jäsen mahdollisesti saa tai aiheuttaa eazyGOLF toimipaikoissa ollessaan.

13 eazyGOLF Club ei vastaa jäsenen eazyGOLF toimipaikkoihin tuoman henkilökohtaisen omaisuuden rikkoutumisesta, varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu talvikaudeksi vuokrattuun teräskaappiin tai päiväkäytössä olevaan pukutilan lukittavaan kaappiin.

14 eazyGOLF Club ei vastaa olosuhteista, jotka rajoittavat jäsenen eazyGOLF toimipaikkojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole eazyGOLF Clubin hallittavissa eikä eazyGOLF Club ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia.

15 Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

16 Jäsenen ja eazyGOLF Club väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

eazyGOLF - Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere / Jouni Laine puh 050 401 4000

Muista: Golfhalli on kesäkuukausina 1.5-31.8 välisen ajan suljettuna, jolloin myös golfhallin golfsimulaattorit ovat suljettuina. Partola-keskuksessa ja Linnainmaalla olevissa toimipaikoissa on 1.5-31.8 välisenä aikana 1 Trackman golfsimulaattori jäsenien käytössä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!